EXTENDED PROGRESS OF THE AESTHETICS OF FAILURE    


Tacky, Tacky so Tacky

CirkulationsCentralen

17/10 - 9/11 2014

Utställning och seminarium om misslyckande, negativitet, passivitet och icke-görande som feministiska konstnärliga strategier


Passivitet, negativitet, masochism, icke-blivandet och misslyckandet diskuteras inom queerteorin som rum för språkliga förskjutningar som möjliga subversiva handlingar. Genom att undersöka tecken och gester för misslyckande blir utställningen en konstruktion av brist och ett sätt att i praktiken undersök hur objekt och kropp oundvikligen blir validerade i förhållande till den rådande normen för framgång och helhet. Misslyckanden, fel-citeringar och förskjutningar tar gestalt som performance, och performance som objekt i en totalinstallation.


I samband med utställningen kommer ett seminarium äga rum med utgångspunkten att diskutera metoder för feministiska strategier i relation till misslyckandet som begrepp. Seminariet är en blandning av samtal, performance och öppen diskussion och pågår under en halvkväll i anslutning till utställningsperiodens slut. Kvällen avslutas med en bok-release av Holmstrand böcker och en efterfest. Medverkande under seminarium är Jenny Grönvall, Line Skywalker Karlström, Iris Smeds, Julia Björnberg och Ellen Suneson. Holmstrand böcker ger ut Jenny Grönvall, Siri Bårdskär, Charlotte Qvand.


Tillsammans med Julia Björnberg och Ellen Suneson har sedan 2010 ett konstnärligt projekt vuxit fram som undersöker misslyckandet som feministisk strategi inom konst. Tacky, tacky so tacky är en förlängning av detta konstprojekt där nedslag i den egna konstnärliga praktiken sammanblandas med tankar som utforskats i de utställningar och performativa föreläsningar som arbetats fram tillsammans med Björnberg och Suneson, och citat från Sunesons text "Gestures of Failure".                                 

                                                                                                                            foto: Katarina Jandér


8/11 Seminarium och bok-release kl. 16-22


kl. 16-18 Samtal om misslyckande, negativitet, passivitet och icke-görande som feministiska konstnärliga strategier

 

kl.18 - 22 bok-release och efterfest


                                                                                                                               


Art as feminism.

Passitivity, negativity, masochism and unbecoming, and failure as a disruption of language are from a queer theoretical position discussed as forms of subversion.

By investigating signs and gestures of failure the installation becomes a construction of lack that in practice investigates how object and body unavoidably become validated in relation to the specific norm of success and wholeness that is obsolete within the context. In constant mistake and incomprehension the body/gestalt of misquotations endures the shape of performance, and then performance as object. This is the performance of otherness and embodiment of otherness, a vulnerable, shaming and painful aspect of failure. 


8/11 Seminar and Book release 16-22


16-18 Discussions on Failure, negativity, passitivity and Un-doing as feminist strategies

 

Jenny Grönvall, Line Skywalker Karlström, Iris Smeds, Julia Björnberg and Ellen Suneson


18 - 22 Book release and party- time. Holmstrand books publishesJenny Grönvall, Siri Bårdskär and Charlotte Qvand


PROGRESS OF THE AESTHETICS OF FAILURE


Extended actions on Failure


In collaboration with others within fields of art, representation and queer theory, settings for discussion such as organizing seminars and shows have been seeked out, staged and tried, closely planned in collaboration with Ellen Suneson (research assistent, Lunds university), Julia Björnberg (assistant curator, Moderna Museet Malmö).


Reaching out and staging platforms for discussion such as seminars and shows both within the art context, but also into contexts were knowledge and practice are in assemblage, as in collaboration with universities, pedagogical framings of art and scenes for art as activism targets the context as part of conveying layers of meaning within practice of failure and reinforcse contexts for comprehending the incomprehensible.