EXTENDED PROGRESS OF THE AESTHETICS OF FAILURE              


AGAIN ... WORDS WILL PASS THROUGH OUR BODIES, ABOVE OUR HEADS (Irigary)


The exhibition is a mixture of a video installation, along with drawings and sketches made in a collaboration with Julia Björnberg and Ellen Suneson. The exhibition space is maped out with words, sketches and drawings —as well as video loops— questioning the “normative” structure of power within the cultural sphere. With clip art and personal diary notes, the main theme of the work touch upon feminist utopia and gender equality within the art world, diagnosing for instance the frames of their artistic work.


                                                                                                                       


Utmed väggarna i gallerirummet kartläggs, tillsammans med Julia Björnberg och Ellen Suneson, maktstrukturerna i kulturvärlden. Med utgångspunkt i det egna konstnärskapet slingrar sig resonemang kring svetten, köttet och språket. Begreppen som håller upp den patriarkala konstscenen plockas isär ett för ett i ett myller av ord, skiss och film. Ilskan och frustrationen har tagit överhanden och gallerirummet blir ett hisnande möte med privata dagboksanteckningar och storartade teorier, allt med en ton av Lundgrensk paranoia.


Tillsammans med Julia Björnberg och Ellen Suneson har sedan 2010 ett konstnärligt projekt vuxit fram som undersöker misslyckandet som feministisk strategi inom konst. "Again...Words will.." är en början av detta konstprojekt där nedslag i den egna konstnärliga praktiken sammanblandas med tankar som utforskats i de utställningar och peformativa föreläsningar som arbetats fram tillsammans med Björnberg och Suneson.


Studio 44, Stockholm, 30th of July – 7th of August 2011

Galleri KRETS, Malmö 16th - 31th of July 2010                 Studio 44, Stockholm

Galleri KRETS, Malmö

external links:

http://konsthopp.wordpress.com/2011/08/01/again%E2%80%A6/

PROGRESS OF THE AESTHETICS OF FAILURE


Extended actions on Failure


In collaboration with others within fields of art, representation and queer theory, settings for discussion such as organizing seminars and shows have been seeked out, staged and tried, closely planned in collaboration with Ellen Suneson (PhD student in the Division of Art History and Visual Studies, Lunds university), Julia Björnberg (curator, Ystads konstmuseum).


Reaching out and staging platforms for discussion such as seminars and shows both within the art context, but also into contexts were knowledge and practice are in assemblage, as in collaboration with universities, pedagogical framings of art and scenes for art as activism targets the context as part of conveying layers of meaning within practice of failure and reinforcse contexts for comprehending the incomprehensible.