SEMINARIUM i anslutning till utställning Tacky,Tacky so Tacky


Samtal om misslyckande, negativitet, passivitet och icke-görande som feministiska konstnärliga strategier

CirkulationsCentralen, Malmö, november 2014


Jenny Grönvall, Ellen Suneson, Iris Smeds, Julia Björnberg och Line Lee Sky Walker Karlström


---------------------------------------------------------------------------------------


FAIL En konferens om  misslyckande

Liljevalchs Hubb, Stockholm, november 2014


Jenny Grönvall, Ellen Suneson, Julia Björnberg

Lyssna på samtalet här: https://www.facebook.com/events/330285470496387/